පෞද්ගලිකත්ව වැට: ඔබේ තනිකම ආරක්ෂා කරන්න

"හොඳ වැටවල් හොඳ අසල්වැසියන් බවට පත් කරයි."අපේ ගෙදර ළමයින් සහ සුරතල් සතුන් සමඟ ඝෝෂාකාරී නම්, එය කමක් නැත.අසල්වාසීන්ගේ ඝෝෂාවක් හෝ විකාරයක් අපගේ දේපල මතට කාන්දු වීමට අපි කැමති නැත.පෞද්ගලිකත්ව වැටක් ඔබේ නිවස ක්ෂේම භූමියක් බවට පත් කළ හැකිය.මිනිසුන් තම නිවෙස් වටා පෞද්ගලිකත්ව වැටවල් සවි කිරීමට බොහෝ හේතු තිබේ.

පෞද්ගලිකත්ව වැටක් ස්ථාපනය කරන්නේ ඇයි?

පෞද්ගලිකත්වය

ඔබට නොසන්සුන් අසල්වැසියන් හෝ මගීන් ඔබේ මිදුලට එබී බැලීමෙන් වළක්වා ගත හැකිය.එසේම, පෞද්ගලිකත්ව වැටක් වෙනත් නිවෙස්වලින් ශබ්දය අඩු කරයි.;අපි හැමෝම නිහඬ බාහිර අත්දැකීමක් අගය කරනවා.

ආරක්ෂාව

කුඩා දරුවන් සහ සුරතල් සතුන් මිදුලේ තබා ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.එබැවින් අගුලු දැමීමේ ගේට්ටුවක් සහිත වැටක් සවි කිරීම ආරක්ෂිත පියවරකි.ඔබට තටාකයක් තිබේ නම්, නීතියට වැටක් අවශ්‍ය වන අතර අවට බාධකයක් තැබීමට උද්‍යානයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ.

නවාතැන

ඔබේ මිදුල සහ පවුල, විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන්, සැරිසරන සතුන්ගෙන් සහ මුදා හරින ලද සුරතල් සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන්න.මුවන්, රකූන්, සර්පයන් හෝ බල්ලන් වේවා, වැටක් නොමැති ඔබේ මිදුලේ නිදහසේ සැරිසරන සතුන්ට ඔබේ මිදුල විනාශ කිරීමට හෝ මිනිසුන්ට හානියක් කළ හැකිය.

ආරක්ෂාව

සොරුන්ගේ සහ අනවසරයෙන් ඇතුළුවන්නන්ගේ අපරාධ බොහෝ විට වළක්වනු ලබන්නේ භාණ්ඩ පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය නොහැකි නම් ය.දේපලෙන් වැටක් දැමීම ශක්තිමත් මට්ටමේ ආරක්ෂාවක් ශක්තිමත් කරනු ඇත.

අමතන්නවැට මාස්ටර්නොමිලේ උපුටා ගැනීමක් සඳහා.

පෞද්ගලිකත්වය2
පෞද්ගලිකත්වය3

පසු කාලය: අගෝස්තු-18-2023